Sabit, Değişken ve Öncü Burçlar
Astroloji

Sabit, Değişken ve Öncü Burçlar. Hangi Burçlar Sabit, Değişken ve Öncü

Sabit, Değişken ve Öncü Burçlar

Sabit, Değişken ve Öncü Burçlar

Sabit, değişken ve öncü burçların özellikleri nelerdir? Hangi burç sabit, hangi burç değişken ve hangi burç öncü niteliğe sahiptir? Burç nitelikleri burçları nasıl etkiler? Sabit, Değişken, Öncü burçlar ve özelikleri

Burçlar kuşağında 12 burç bulunur ve bu burçlar 4 elementle ateş, su, hava ve toprak olarak gruplara ayrılırken ayrıca hareket tarzları ve tutumlarına göre de sabit, değişken ve öncü olarak üç bölüme ayrılırlar.

Aşağıdaki linklerden konu başlıklarına ulaşabilirsiniz.

1- Sabit Burçlar

2- Değişken Burçlar

3- Öncü Burçlar

Sırası ile burçların sahip oldukları nitelikler şunlardır.

 • Koç burcu: Öncü
 • Boğa burcu: Sabit
 • İkizler burcu: Değişken
 • Yengeç burcu: Öncü
 • Aslan burcu: Sabit
 • Başak burcu: Değişken
 • Terazi burcu: Öncü
 • Akrep burcu: Sabit
 • Yay burcu: Değişken
 • Oğlak burcu: Öncü
 • Kova burcu: Sabit
 • Balık burcu: Değişken

Sabit Burçlar

Sabit burçlar hangileridir? Hangi burçlar sabittir? Sabit burçların genel özellikleri nelerdir?

Sabit Burçlar

1- Akrep Burcu
2- Aslan Burcu
3- Boğa Burcu
4- Kova Burcu

olmak üzere 4 sabit burç bulunur. Bu burçlar için kullanılan “Sabit” ifadesi değişime kapalı olmaları, kolay uyum sağlayamamaları, inatçı, güvenilir ve sadık olmaları ile ilgilidir.

Ağızlarından çıkan sözler onlar için duvara asılmış bir portre gibidir. Sözlerinin esiri olurlar. Bu yönleriyle güvenilir insanlardır. Bir konuda değişebilmeleri çok zordur. Değişim konusunda kova burcu diğer burçlara göre daha esnek olabilir. Özellikle Akrep burcu ve boğa burcu sabit nitelikleri en uç noktada taşırlar. Hemen her konuda inatçıdırlar. İstemedikleri bir şeyi onlara kabul ettirmeniz çok zordur. Olumsuz gibi görünen yanları dışında son derece güvenilir insanlardır.

Sabit Burçların Olumlu Özellikleri

Sabit burçların olumlu özellikleri nelerdir?

 • Güvenilirdirler
 • Sözlerinde dururlar
 • Sadık olurlar
 • Kararlıdırlar
 • İstedikleri bir şeyi mutlaka yaparlar

Sabit Burçların Olumsuz Özellikleri

Sabit burçların olumsuz özellikleri nelerdir?

 • İnatçıdırlar
 • Onları değiştirmeniz nerede ise imkansızdır
 • Değişimi kabullenmeleri zaman alır
 • Herkese ve her ortama uyamazlar
 • Gelenekçidirler
 • Yenilikleri kolay kabullenemezler
 • İstediklerinin olması için kırıcı olabilirler

Akrep Burcu Sabit Burç Özellikleri

Akrep burcu kararlılığı, ruhsal değişim ve dönüşümü temsil eder. Sabit burç olmasından dolayı aldığı kararlardan dönmekte zorlanır. Çok inatçıdır ve düşüncelerini kolay kolay değiştirmez. Kontrol etmeyi severler. Kendileri ile ilgili herşeyi sahiplenip kontrol etmek isterler. Bu nedenle aşırı kıskançlık gösterebilirler.

Uçlarda yaşarlar. İyi yönde de kötü yönde de aşırıya kaçabilirler. Mars etkisinden dolayı tepkileri sert ve aşırı olabilir.

Aslan Burcu Sabit Burç Özellikleri

Kendisine aşırı güven duyar. İnandığı konularda inatçı olabilir. İstemediği şeyleri yaptırmak çok zordur. Israr edildiğinde yüksek sesle tepki gösterebilir. Savunduğu düşünceleri ve fikirleri değiştirmek zordur ve inandığı şeyleri ısrarla savunabilir.

Güneş etkisi ile enerjiktir. Sabit burçlar içerisinde egosu en yüksek burçtur. Egosunun yüksekliğinden dolayı kendisini göstermek için sanata ve gösteri dünyasına yönelebilir.

Boğa Burcu Sabit Burç Özellikleri

Boğa burcu sabit burçlar içerisinde inatçılığı ile ünlüdür. Tıpkı akrep burcu gibi inat ettiği konularda geri adım atması çok zordur. Geleneksel bir yapıya sahiptir. Sahip olduğu düşünceleri kolay kolay değiştirmez. Sadık bir yapıya sahiptir.

Maddesel bağlılıkları boğa burcunu kazanmaya sevkeder. Elde ettiklerini korumaya çalışır. Tutumludur.

Kova Burcu Sabit Burç Özellikleri

Kova burcunun sabit özelliği elde ettiği dostlukları devam ettirme çabasıyla ön plana çıkar. Çok sayıda arkadaşı vardır ve dostluklarına sıkı sıkıya bağlıdır. Arkadaşlarını bir ömür boyu unutmaz. Kova burcu sabit burçlar içerisinde diğerlerine göre daha esnek bir yapıya sahiptir.

Gerçekleştirmek istediği projelerde ısrarcıdır. Sonuç almadan bırakmaz istemez. Dahilerin bu burçta ortaya çıkmasının nedenlerinden biri de zekası ile birleşen sonuca dayalı ısrarcı tutumlarıdır.

Değişken Burçlar

Değişken burçlar hangileridir? Hangi burçlar değişkendir? Değişken burçların genel özellikleri nelerdir?

Değişken Burçlar

1- Balık Burcu
2- Başak Burcu
3- İkizler Burcu
4- Yay Burcu

olmak üzere 4 değişken burç bulunur. Bu burçlar için kullanılan “değişken” ifadesi girdikleri her ortama kolayca ayak uydurabilen, alternatif çözümler üretebilen, değişime açık ve iletişimle ilgilidir.

Değişken burçlar yapıları gereği sosyal ortamlarda sorun yaşamazlar. Kolay arkadaş edinirler. İletişim becerileri yüksektir. Diğer insanlarla olan ilişkilerinde esnek bir yapıya sahiptirler. Sabit burçlar gibi inatçı değildirler. Bir konuda ısrarcı olmazlar. Alternatifler üzerinde yoğunlaşıp kolayca çıkış yolları sunabilirler. Savunduklarını inatçı yapıları ile değil entelektüel birikimleri ile savunurlar.

Değişken Burçların Olumlu Özellikleri

Değişken burçların olumlu özellikleri nelerdir?

 • İletişim becerileri yüksektir
 • Kolay anlaşabilirler
 • Arkadaş edinme sorunları yoktur
 • Bir çok alanda yüzeysel de olsa bilgi sahibidirler
 • Alternatiflere kolayca yönelebilirler
 • Hareketlidirler

Değişken Burçların Olumsuz Özellikleri

Değişken burçların olumsuz özellikleri nelerdir?

 • Kolay vazgeçebilirler
 • İkili ilişikleri yüzeyseldir
 • Kolay değiştikleri için anlaşılmaz olabilirler
 • Çok konuştukları için kolay unutabilirler
 • Balık burcu hariç aşk dünyalarında derinlik fazla yoktur
 • Balık burcu hariç empati yetenekleri zayıftır

Balık Burcu Değişken Burç Özellikleri

Balık burcu diğer değişken burçlara göre daha derin duygulara sahiptir. Değişken burç oluşu, girdiği ortamlara kolay adapte oluşu ile ilgilidir. Kolay arkadaş sahibi olurlar ancak sadece sevdikleri insanlarla duygusal derinlik yaşarlar. Ruhsal hassasiyetleri fazla olduğu için herkesin düşüncelerini, acılarını ve duygularını algılayabilirler. Herkese yardımcı olmaya çalışırlar. Bu konuda aşırıya kaçabildikleri için sıkça hayal kırıklıkları yaşayabilirler.

Psişik yetenekleri vardır ve bu yeteneklerini çevresindeki insanları iyileştirmek, dertlerini dinlemek ve çareler aramak için kullanırlar. Medyum, telepatik iletişim, önsezi ve Neptün – Jüpiter etkileri güçlü ise öngörü gibi konularda doğal yetenekleri vardır.

Başak Burcu Değişken Burç Özellikleri

Başak burcu sağlık, temizlik, istatistikler ve iş hayatında detaycı bir burçtur. Diğer insanlarla ilişkilerinde sorun yaşamaz. Esnek bir yapıya sahiptir. Neşeli ve güler yüzlüdür. Utangaç yapısı zaman zaman ikili ilişkilerinde geri adım atmasına neden olsa da eğlenmeyi ve öğrenmeyi seven bir burçtur. Değişken burç yapısı ile her ortama ayak uydurabilir.

Sürekli bir şeyler öğrenmek ve üretmek ister. İş hayatında kendisini topluma adamış burçlar arasında yer alır. Yaptığı işlerde zaman zaman o kadar ayrıntıya iner ki ayrıntılardan çıkışı bulmakta zorlanabilir. Ancak başladığı işi yarım bırakmak kendisini huzursuz hissetmesine neden olacağı için sonuna kadar ilerlemeye çalışır.

İkizler Burcu Değişken Burç Özellikleri

İkizler burcu hava grubunda yer alır ve yerinde duramayan bir burçtur. Sözel becerileri gelişmiştir. Girdiği her ortamda kendisini dinletmesini çok iyi bilir. Hemen hemen girdiği her ortamda tanıdığı birileri mutlaka bulunur. Sözel ifade hızı çok yüksektir. Yaşadığı herşeyi herkesle paylaşmak ister. Değişken burç özelliklerini en yoğun barındıran burçtur.

Her konuda yüzeysel bilgiye sahip olduğu için çok farklı alanlarda sorumluluklar alır. Ancak tümünü yürütemediğinde gecikmeler yaşar. Yalnızlık, asla değişken burçlar grubunda yer alan ikizler burcuna göre değildir. Yakınında konuşabileceği birileri yoksa teknolojinin imkanlarından sonuna kadar yararlanır.

Yay Burcu Değişken Burç Özellikleri

Yay burcu, değişken burçlar içerisinde yaptığı seyahatler ve entelektüel birikimleri ile tanınır. Gittiği her yerde farklı kültürel yapılarla tanışmak ister. Kolay iletişim kurar. Edindiği birikimleri çevresine aktarır. Eleştirel yeteneği yüksektir. Ancak bu konuda biraz acımasız olduğu söylenir. Çünkü eleştirilerini karşısındaki insanı düşünmeden yapar.

Düşünce yapısı felsefidir. Konuların ayrıntılarına inip kendi birikimleri ile harmanlayarak paylaşmayı sever. Seyahatlar, Ahlak, Kültür, Manevi değerler ve Felsefe temel konularıdır.

Öncü Burçlar

Öncü burçlar hangileridir? Hangi burçlar öncüdür? Öncü burçların genel özellikleri nelerdir?

Öncü Burçlar

1- Koç Burcu
2- Oğlak Burcu
3- Terazi Burcu
4- Yengeç Burcu

olmak üzere 4 öncü burç bulunur. Bu burçlar için kullanılan “öncü” ifadesi insanları etkilemeleri ve harekete geçirmeleri ile ilgilidir. Öncü burçlar, insanları harekete geçiren, aktif kılan, yönlendiren ve organize eden burçlardır. Bu burçlar içerisinde öncü niteliğinin en belirgin olduğu burç koç burcudur. Koç burçları hemen her konuda öncülük yapmaya ve yönetmeye programlıdırlar.

Öncü olan burçlar girdikleri ortamlarda kendilerini yüksek ve canlı enerjileri ile hissettirirler. Girişimci ve bağımsız ruhludurlar. Belirledikleri hedeflere ulaşmak için diğer insanları da harekete geçirirler. Farklı ölçülerde hırslı ve kararlı olurlar.

Öncü Burçların Olumlu Özellikleri

Öncü burçların olumlu özellikleri nelerdir?

 • Hareket enerjileri yüksektir
 • Odaklandıkları konularda diğer insanları da enerjileri ile etkilerler
 • Harekete geçirir, organize eder ve sonuca odaklanırlar
 • Atıl durumdaki insan enerjisini olumlu yönde çalıştırırlar
 • Hedef gösterir ve hareket ettirirler
 • Organizasyon kabiliyetleri yüksektir

Öncü Burçların Olumsuz Özellikleri

Öncü burçların olumsuz özellikleri nelerdir?

 • Amaçlarına ulaşmak için kırıcı ve yanıltıcı olabilirler
 • Empati kurmakta başarılı sayılmazlar
 • Amaçları, herşeyden önce gelir
 • Acele ettiklerinde hata oranları artar
 • Yanlış yaparak öğrenirler
 • Emir verip insanlara neler yapmaları gerektiğini söylerler

Koç Burcu Öncü Burç Özellikleri

Doğuştan lider ve yönetici özelliklere sahiptir. Öncü burç özelliklerini en belirgin taşıyan burçtur. İlişkilerinin temelinde insanlara neler yapmaları gerektiğini söylemek yer alır. Emirler verir, acele ettirir, organizasyonlar yapar, her zaman bitirilmesi gereken bir şeyleri bulunur. Enerjik, cesur ve kararlıdır. Öğrendiği bir çok şeyi yanlış yaparak öğrenir. Çünkü başkalarını dinlemez, istediği herşeyin hemen olmasını ister. Sabırsızdır.

Mars etkisi altında olduğu için her an savaşa hazır izlenimi verir. İddialıdır ve kararlarından kolay kolay geri dönmez. Boş durmayı sevmez, kendisi ile birlikte etrafındakileri de harekete geçirerek sürekli bir şeyler yapmak ister.

Oğlak Burcu Öncü Burç Özellikleri

Koç burcunun aksine düşünerek ve uzun süreli planlar yaparak hareket eder. Bir konuya odaklandığında tüm zamanını o konuya ayırabilir. Acele etmeden, planlı ve programlı bir şekilde ilerler. Yaptığı işleri daha çok maddi kazanç için değil yararlı olmak ve kendisini tatmin etmek için yapar. İşine adanmış bir profildir.

Öncü burç niteliğine sahip burçlar içerisinde işkolik burç olarak bilinir. Yaptığı işlerle anılmak ister. Sorumluluk sahibidir ve işini ciddiye alır. Daha çok sözleri ile değil yaptığı işlerle anılmak ve tanınmak ister. Başarıya giden yolda kimlerle birlikte olması ve kimlerden yardım alması gerektiğini iyi bilir. İş bağlantıları sağlamdır. Bir proje için daha önceden hazırladığı bir planı kısa sürede başarılı bir şekilde hayata geçirebilir.

Terazi Burcu Öncü Burç Özellikleri

Terazi burcu sosyal bir burçtur. Sözel becerileri çok gelişmiştir. Çevresini sözleri ve tebessümleri ile etkileyerek istediği şekilde yönlendirebilir. Yaşamındaki estetik anlayış, iş hayatına ve diğer insanlarla olan ilişkilerine de yansır. Sanatçı bir ruhsa sahiptir. Kendisi ile birlikte yaşadığı ortamı, iş hayatını ve birlikte olduğu insanları da estetik yönden güzelleştirmeye çabalar. Öncü burç özelliklerini sözel ve estetik becerileri ile kullanır.

En büyük sorunlarından biri kararsız oluşudur. Bir konuda karar verebilmesi için uzun süre çaba sarfetmesi gerekir. Bu konuda sık sık çevresindekilerden açıktan veya dolaylı yardımlar alır.

Hiçbir konuda sorun yaşanmasını istemez. Barışçıldır, insanları bir arada tutup sorunları gidermeye çalışır. Yaşamını ve sosyal çevresini dengede tutmak için aşırı efor sarfeder. Öncü burçlar içerisinde, Koç burcu insanları doğrudan yönetir, Terazi burcu ise yönetme işini söz sanatları ve sevimli yönlerini kullanarak yapar. Emir vermez ancak rica ettiğinde kolay kolay kırılmaz.

Yengeç Burcu Öncü Burç Özellikleri

Yengeç burcu sezgisel bir burçtur. İnsanları sezgileri, bağlılıkları, nostaljik yapısı, fedakarlıkları ve el hünerleri ile yönlendirir. Yönetme ve yönlendirme konusunda sahip olduğu duygusal ve sezgisel yeteneklerini kullanır. Dışarıdan bakıldığında öncü burç özelliklerini taşımayan sabit bir burç gibi görünse de istediğinde çevresindeki insanları kolayca harekete geçirebilir. Bunun için duygusal ve ruhsal becerilerini kullanır.

Kendisini parasal yönden her zaman garanti altına almak istediği için attığı adımlarda maddi kaygılar taşır. Her zaman çalışıp para kazanmaya hazırdır. En huzurlu olduğu anlar evini alıp kendisini parasal yönden garantiye aldığı zamanlardır.

 

Sabit, Değişken ve Öncü Burçlar

18 Haziran 2019

www.akreportal.com.tr

Son Güncelleme Akrep

2 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir